Recente zaken

Vanaf de zijlijn is het altijd moeilijk om een concreet beeld te krijgen van de zaken waarmee een advocaat zich bezig houdt. Onderstaand een aantal voorbeelden van dossiers waarbij NELEOS op dit moment betrokken is dan wel recent betrokken was.

Second opinions tuchtrecht

Het geven van second opinions in lopende tuchtzaken tegen een accountant, tegen een bankier en tegen enkele advocaten.

Voorschot op schadevergoeding

Het voeren van een kort geding om een voorschot te krijgen op de schade waarvan de omvang in een aparte (‘schadestaat’) procedure zal moeten worden vastgesteld.

Procedure fiscale TBS-aftrek

Het voeren van een procedure voor de Belastingkamer van de Rechtbank over de vraag of afboekingen op leningen aan een vennootschap fiscaal aftrekbaar zijn.

Aansprakelijkheid accountant

Het voeren van een procedure tegen een accountant die een reeks van beroepsfouten maakte over diens aansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid (3)

Het adviseren van een voormalige bestuurder van een bank in diens discussie met de curatoren over diens aansprakelijkheid voor het boedeltekort in het faillissement.

Second opinion

Het geven van een second opinion in een geschil met de Belastingdienst over de omvang van de goodwill van een onderneming.