Belastingrecht

Fiscalisten pur sang drijven een handel in fiscale opportunity’s. Door hun focus op de belastingregels blijven de bijbehorende risico’s op andere terreinen vaak buiten beeld. Voor NELEOS kan het optimaliseren van de fiscale positie niet los worden gezien van het zichtbaar maken daarvan. Het stroomlijnen van belastinggevolgen is weliswaar belangrijk, maar mag geen doel op zich zijn.

Het geven van louter fiscaal advies behoort niet tot de core business van NELEOS. Daarvoor is het kantoor te klein in de relatie tot de grote hoeveelheid nieuwe fiscale regels die steeds van kracht wordt. Dit alles neemt natuurlijk niet weg, dat de uitgebreide ervaring op fiscaal terrein goed van pas komt bij het signaleren van mogelijke fiscale issues rondom zaken die ondernemers bezig houden. En dat NELEOS ook van wanten weet als het gaat om een helpende hand bij rechtszaken tegen de belastingdienst.

Ondernemers kunnen bij NELEOS ook terecht voor een second opinion over adviezen van hun fiscalist of accountant. Risico’s als gevolg van nog niet geïmplementeerde adviezen kunnen dan tijdig worden benoemd. Bij verkeerde en reeds opgevolgde adviezen kan het verder oplopen van de schade vaak worden beperkt. Daar waar nodig uiteraard in overleg met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker. En als er gedagvaard moet worden, dan gebeurt dat door een advocaat die ook fiscaal van de hoed en de rand weet.