Insolventierecht

Voor iedere ondernemer is het insolventierecht zijn worst nightmare. Want we hebben het dan over de uitvaartverzorging in het recht. Als een onderneming niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen, volgt in de praktijk vaak een faillissement.

Ondernemers moeten zich er juist in goede tijden van bewust zijn dat hun bedrijf zomaar in zwaar weer terecht kan komen. Bij het nemen van zakelijke beslissingen met een flinke financiële omvang is het van belang om dit in het achterhoofd te houden. Een latere insolventie moet zo min mogelijk backfires tot gevolg hebben. Ook onderwerpen als de deponeringsplicht, de inrichting van de administratie en het sluiten van een Directors and Officers Liability (D&O) verzekering krijgen in de praktijk vaak pas aandacht als het al bijna te laat is. Hetzelfde geldt voor risico’s op latere vernietiging van rechtshandelingen (onder meer via de ‘actio pauliana’) en op aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

NELEOS probeert deze issues juist bij ondernemers buiten de gevarenzone bespreekbaar te maken. Maar zelfs als het doek eenmaal gevallen is blijft professionele bijstand noodzakelijk. Dan volgt immers een fase van discussies met curatoren of bewindvoerders. Ook daar maakt NELEOS werk van. Bij voorkeur in de vorm van een schikking. Maar als nodig via een verweer bij de rechter.