In het kort

NELEOS Legal Services is een wakker advocatenkantoor met een out of the box werkwijze. Ondernemers die down to earth juridisch advies willen zijn bij het kantoor aan het juiste adres.

De passie voor het vak staat centraal. Routine, gemakzucht en berusting horen daar niet bij. Oeverloze verhalen al helemaal niet. NELEOS opereert gedreven, flexibel en toegewijd en zoekt naar concrete oplossingen. Gebaseerd op een rijke ervaring. De grondlegger van het kantoor is advocaat mr. Albert Jan van Soelen.

De clientèle van het kantoor is zeer divers. Van familiebedrijven met gewortelde tradities tot start-ups. Wel allemaal bedrijven met korte beslislijnen, waar hoofd- en bijzaken van elkaar worden gescheiden. En waar het besef bestaat dat succes niet meer betekent dan één keer vaker opstaan dan je gevallen bent.

NELEOS opereert vanuit de filosofie dat een advocaat het lef moet hebben om duidelijk positie te kiezen, juist ook richting zijn cliënt. Om een zaak tot een goed einde te brengen moet diens eigenwijsheid soms worden getemperd. Of moet de angst voor het onbekende worden weggenomen. Tegelijkertijd is de stelregel dat een advocaat zijn eigen beperkingen scherp voor ogen houdt en zich niet verschuilt achter disclaimers. Vertrouwen is immers niet het aftekenen van een contract, maar het intekenen op een overtuiging.

Binnen het kantoor is het devies dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen professionaliteit en plezier. Daar past ook bij dat een kennismakingsgesprek net zo goed kan plaatsvinden aan de keukentafel als in een bootje op de gracht.