A.J. van Soelen

Albert Jan van Soelen studeerde tot 1988 rechten in Amsterdam. Daarna werkte hij bij Deloitte en vervolgens bij Loyens & Volkmaars. Eind 2000 was Van Soelen één van de medeoprichters van Spigthoff. Tot en met 2009 was hij als compagnon aan dit advocatenkantoor verbonden. Een belangrijke reden voor zijn overstap naar NELEOS was de overtuiging dat kleinschaligheid een betere omgeving biedt om de klant te kunnen helpen.

Na een aanvankelijke focus op de fiscaliteit koos Van Soelen bewust voor de advocatuur. Het opportunisme dat ten grondslag ligt aan ons belastingstelsel vormde daarbij een belangrijke overweging. Een musicus die op een vals instrument speelt kan immers nooit de juiste toon raken. En voor het in de praktijk brengen van het motto “When it matters, you can count on me” is dat wel vereist.

Van Soelen heeft een breed juridisch gezichtsveld, denkt buitengewoon strategisch en is maatschappelijk betrokken. Hij lost problemen op via open en directe communicatie en is voor zijn wederpartij een betrouwbare onderhandelingspartner. De toga wordt nooit onbezonnen van de kapstok gehaald. Maar als dat nodig is, wordt er op het scherp van de snede geprocedeerd. Van Soelen is ook beschikbaar als bindend adviseur en als arbiter. Hij wordt bovendien regelmatig gevraagd om second opinions te geven. Binnen het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten heeft Van Soelen het gebied ‘civiel recht’ geregistreerd. Daarvoor gelden eisen wat betreft de zogenoemde ‘permanente educatie’.

Buiten het juridische veld is Van Soelen initiatiefnemer van ‘De Lotgenoten’, een club van 100 vrienden die nieuwe composities van het Nederlands Blazers Ensemble financiert. Onderwerpen die zijn interesse hebben voorziet hij graag in landelijke dagbladen van commentaar. Van 2003 tot en met 2018 was Van Soelen tevens plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te Den Bosch.