Ondernemingsrecht

Bij veel vragen die ondernemers hebben speelt het ondernemingsrecht een rol. Hoe kom ik van een onwillige mede-aandeelhouder af? Heeft mijn notaris de juiste concept-akte opgesteld? Wat is de beste manier om werknemers in het bedrijf te laten participeren? Hoe ga ik met mijn commissarissen om? Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik kom te overlijden? Wat doen we als de stemverhoudingen tussen aandeelhouders staken? Hoe regel ik dat alle eigenaren hun aandeel leveren in de financiering van het bedrijf?

NELEOS is bij al deze issues als de spreekwoordelijke vis in het water. Daar waar mogelijk worden de appeltjes vooraf goedschiks geschild. Maar daar waar nodig wordt er direct een dagvaarding uitgebracht.

NELEOS staat ook toezichthouders bij in hun relatie met bedrijven. Per slot van rekening zijn zij die het spel niet volgens de regels spelen al snel persoonlijk aansprakelijk als er iets mis gaat.