Partnerships

Professionals met een niche-expertise werken het meest efficient samen als zij ieder hun eigen toko runnen en daar waar nodig als partners samenwerken. Zij opereren dan elk in een kleiner verband, maar zijn verre van alleen. NELEOS beschikt over ruime mogelijkheden om partnerships te vormen en daarmee voor haar klanten steeds dat kanon in stelling te brengen waar de zaak om vraagt.

Tot dit netwerk behoren onder meer de volgende partijen: