Kosten

Facturen bevatten bij NELEOS evenmin mitsen en maren. Alle klanten betalen voor alle soorten werk hetzelfde uurtarief, namelijk € 325 exclusief BTW. Het kantoor verricht geen werkzaamheden op toevoegingsbasis.

In tegenstelling tot dat wat gebruikelijk is, wordt dit uurtarief niet verhoogd met een opslag voor zogenoemde ‘vaste’ kantoorkosten. Ook automatische jaarlijkse verhogingen zijn uit den boze. Een volgend stapje op de anciënniteitsladder heeft immers maar zelden tot gevolg dat de advocaat in kwestie efficiënter kan werken.

Ondernemers die weten hoe het spel gespeeld wordt hoeven bij NELEOS dus niet op hun hoede te zijn voor een zoektocht naar gevonden geld. Precies om die reden wordt bij iedere declaratie een heldere specificatie van de gewerkte uren gevoegd. En wordt er niet zolang gewacht met het versturen van facturen, dat deze nauwelijks meer te controleren zijn.

Als de zaak daarvoor in aanmerking komt, biedt NELEOS cliënten ook de mogelijkheid om te werken met een vaste prijsafspraak, al dan niet in combinatie met een succes-fee.

Van haar klanten verwacht Neleos eenzelfde heldere benadering. Behoudens bijzondere afspraken moeten facturen binnen twee weken worden betaald. Griffierechten worden voorafgaand aan het indienen van het eerste processtuk doorbelast. En in zaken met insolventierisico’s wordt er uitsluitend op voorschotbasis gewerkt. Een oorlog wordt immers nooit gewonnen als de soldij niet op tafel komt.