Waarom NELEOS?

NELEOS richt zich op ondernemers die behoefte hebben aan een no-nonsense aanpak. Zij willen van hun advocaat graag weten welke oplossing hij zou kiezen als het om zijn eigen geld ging. Juist om dit mogelijk te maken kiest NELEOS voor kleinschaligheid. Dossiers worden niet doorgeschoven naar medewerkers of stagiairs. Klanten kunnen er van op aan dat hun probleem wordt opgelost door iemand met voldoende meters op de teller. Recht is immers geen wetenschap. Het is een vaardigheid. En wel een, die je alleen in de praktijk opdoet.

Het werken in een kleine setting mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit. Als de zaak daarom vraagt, formeert Van Soelen een team met partners uit zijn zakelijke netwerk. In de regel gaat het hierbij om vakgenoten met specialistische knowhow. Als er extra capaciteit nodig is, soms ook om generalisten. Bij het inschakelen van anderen spelen oneigenlijke motieven nooit een rol. Het verdienmodel van het kantoor is immers niet gebaseerd is op het maken van winst op ondergeschikten of op het ontvangen van retourprovisies.

Resultaatgerichte ondernemers weten zich bij NELEOS dus altijd verzekerd van persoonlijke aandacht van een advocaat met voldoende ervaring. Dit zonder dat zij zorgen hebben over nodeloze kosten. Bijvoorbeeld, omdat zij moeten meebetalen aan de opleiding van hen die het vak nog moeten leren.

Ook voor vakbroeders met een tegenstrijdig belang ten aanzien van een bepaalde zaak is Van Soelen de natuurlijke partner. Kwaliteit, ervaring en zelfkennis zijn bij hem vanzelfsprekend. Daar komt bij, dat het hem niet alleen aan de intentie ontbreekt om een cliënt van een ander ‘in te pikken’, maar ook nog eens aan de noodzaak.