Tuchtrecht

Zakelijke dienstverleners (zoals advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, deurwaarders, makelaars en taxateurs) moeten zich houden aan de gedrags- en beroepsregels van hun branche. Ook (nieuwe) bankmedewerkers moeten zich houden aan bepaalde regels.

De afgelopen jaren zijn de tuchtcollege’s die hierop toezien steeds strenger geworden. Gedupeerden van een vrije beroeper die over de scheef ging zien hun klacht dus veel eerder gehonoreerd en vertaald in een waarschuwing, berisping, of een (tijdelijk of zelfs definitief) beroepsverbod. Vaak vormen tuchtzaken bovendien een opmaat voor een afzonderlijke procedure tot verhaal van de schade. Ook in een tuchtrechtelijke aanval staat NELEOS haar cliënten daar waar nodig bij.

Voor de dienstverlener die met een tuchtklacht wordt geconfronteerd kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn. Niet zelden probeert zo’n ‘slachtoffer’ om zelf zijn hachje te redden, waardoor de schade vaak groter wordt dan nodig. Onder het motto dat een chirurg zijn eigen blinde darm nooit moet verwijderen, is NELEOS ook voor hen de natuurlijke partner bij het voeren van een professionele verdediging.