Recente zaken

Vanaf de zijlijn is het altijd moeilijk om een concreet beeld te krijgen van de zaken waarmee een advocaat zich bezig houdt. Onderstaand een aantal voorbeelden van dossiers waarbij NELEOS op dit moment betrokken is dan wel recent betrokken was.

Afwikkeling aandelenopties

Advisering van werknemers van een bedrijf in de biotech over de fiscale afwikkeling van de uitoefening van aandelenopties.

Verschoningsrecht

Advisering van een cliënt over het verschoningsrecht bij een getuigenverhoor in een civiele procedure.

Bestuurdersaansprakelijkheid (2)

Het voeren van verweer in een procedure aangespannen door een crediteur van een failliete vennootschap in de vastgoedsector. Aan de voormalige bestuurder wordt verweten dat deze onrechtmatig handelde door in de maanden voorafgaand aan het faillissement nieuwe leningen aan te trekken.

Surseance

Advisering van een onderneming in de uitzendbranche met als doel om via een surseance van één groepsmaatschappij een crediteurenakkoord af te dwingen teneinde het faillissement van de hele groep te voorkomen.

Verzekering biedt soms schijnzekerheid

Het Financieele Dagblad, 23 april 2009

Weer geen klare wijn over ontslagvergoeding

Het Financieele Dagblad, 21 februari 2005