Recente zaken

Vanaf de zijlijn is het altijd moeilijk om een concreet beeld te krijgen van de zaken waarmee een advocaat zich bezig houdt. Onderstaand een aantal voorbeelden van dossiers waarbij NELEOS op dit moment betrokken is dan wel recent betrokken was.

Zorgplichtdiscussie

Adviseren van een debiteur van een bank over de vraag of de financiële instelling wel aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Aandeelhoudersovereenkomst met participatiemaatschappij

Advisering van aandeelhouders in een vennootschap waarin een participatiemaatschappij een belang gaat nemen.

Opheffingskortgeding

Het voeren van een kort geding met als eis dat gelegde conservatoire beslagen worden opgeheven.

Renvooiprocedure

Het voeren van een procedure tegen de curator in een faillissement teneinde een betwiste vordering van een crediteur op de boedel alsnog erkend te krijgen.

Uitkoop mede-aandeelhouder

Advisering van één van de aandeelhouders van een bedrijf in de dienstverlenende sector bij de uitkoop van een mede-aandeelhouder.

Uitwinning derdenhypotheek door bank en curator

Advisering van de verstrekker van een derdenhypotheek bij uitwinning door bank en curator na faillissement van de eigenlijke schuldenaar.