Recente zaken

Vanaf de zijlijn is het altijd moeilijk om een concreet beeld te krijgen van de zaken waarmee een advocaat zich bezig houdt. Onderstaand een aantal voorbeelden van dossiers waarbij NELEOS op dit moment betrokken is dan wel recent betrokken was.

Toetreding als aandeelhouder tot startup

Advisering van een aandeelhouder die gaat participeren in een startup in de biotech over de civielrechtelijke en fiscale issues rondom de investerings- en aandeelhoudersovereenkomst.

Hoger beroep

Het pleiten in appel voor een onderneming in de horecabranche in een procedure over misbruik van wanprestatie.

Aandeelhoudersgeschil

Het adviseren van de groot-aandeelhouder in een bedrijf in de financiële wereld over de te volgen strategie in verband met de gewenste exit van een minderheidsaandeelhouder.

Vermogensoverheveling

Het adviseren van een deels in het buitenland wonende familie bij het overhevelen van vermogen naar de volgende generatie.

Bestuurdersaansprakelijkheid (1)

Het voeren van verweer in een discussie met de curatoren van een vastgoedexploitatiemaatschappij over de aansprakelijkheid van een voormalige bestuurder alsmede over de toepassing van de actio pauliana.

Bedrijfsovername

Adviseren van de aandeelhouders van een bedrijf in de installatiebranche over de verkoop van hun aandelen aan een participatiemaatschappij en het voeren van de daarbij behorende onderhandelingen.