Adviseren van een debiteur van een bank over de vraag of de financiële instelling wel aan haar zorgplicht heeft voldaan.