Het voeren van een kort geding om een voorschot te krijgen op de schade waarvan de omvang in een aparte (‘schadestaat’) procedure zal moeten worden vastgesteld.