Advisering van een cliënt over het verschoningsrecht bij een getuigenverhoor in een civiele procedure.