Advisering van een aandeelhouder die gaat participeren in een startup in de biotech over de civielrechtelijke en fiscale issues rondom de investerings- en aandeelhoudersovereenkomst.