Advisering van een onderneming in de uitzendbranche met als doel om via een surseance van één groepsmaatschappij een crediteurenakkoord af te dwingen teneinde het faillissement van de hele groep te voorkomen.