Het geven van een second opinion in een geschil met de Belastingdienst over de omvang van de goodwill van een onderneming.