Het voeren van een procedure tegen de curator in een faillissement teneinde een betwiste vordering van een crediteur op de boedel alsnog erkend te krijgen.