Het voeren van verweer in een procedure aangespannen door een crediteur van een failliete vennootschap in de vastgoedsector. Aan de voormalige bestuurder wordt verweten dat deze onrechtmatig handelde door in de maanden voorafgaand aan het faillissement nieuwe leningen aan te trekken.