Het voeren van verweer in een discussie met de curatoren van een vastgoedexploitatiemaatschappij over de aansprakelijkheid van een voormalige bestuurder alsmede over de toepassing van de actio pauliana.